• geen verzendkosten
  • gratis ontwerpvoorstel
  • sample geen probleem

Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden

Deze website omvat alle pagina’s op het domein clip4you.nl, hierna aangeduid als de Site. Deze Site wordt geproduceerd en aangeboden door Taco Zwart, hierna aangeduid als de Aanbieder. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van de Site en haar onderdelen door bezoekers. Toegang tot en gebruik van deze Site betekent dat u als gebruiker met deze voorwaarden instemt.

informatie op de site

Aanbieder spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze Site nauwkeurig te laten zijn, maar geeft terzake geen garanties. Aan informatie, aangeboden op deze Site kunnen geen rechten worden ontleend. Het gebruik van informatie op deze Site geschiedt geheel voor risico van de bezoeker, Aanbieder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot schade ontstaan door het gebruik van informatie aangeboden op deze Site.

Copyright

Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Aanbieder worden verveelvoudigd. De inhoud van deze website is alleen bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel, gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf toestemming van Aanbieder vereist. De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden en programmatuur van deze website behoren toe aan Aanbieder. Mocht Aanbieder op de hoogte worden gebracht van (vermeend) inbreukmakend materiaal of (vermeende) inbreukmakende inhoud of links op de website dan heeft Aanbieder het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

Overige

Nietigheid of vernietigbaarheid van één of meer onderdelen van deze voorwaarden, laat de Voorwaarden voor het Overige onverlet.